DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

RKF TRSTENÁ

 

Toto nie je oficiálna web stránka stránka farnosti

Taká do roku 2008 ani neexistovala

Od roku 2008 je oficiálnou stránkou  http://www.farnosttrstena.sk


TRSTENÁ, dekanát Trstená, Spišská diecéza, INÉ NÁZVY: Turdesen ( k r. 1332), Bingenstadt, Trsztena, Nádas, maď.: Árvanádasd, ADRESA: RKFÚ, Bernolákova 2, 028 01 Trstená, tel.: 043/ 539 20 04, trstena@kapitula.sk, http://www.farnosttrstena.sk, http://rkftrstena.weblahko.sk, KŇAZI: farár Chovanec Jaroslav (od 1. 7. 2006), kaplán Marhefka Jozef, Mgr. (od 1. 7. 2007), Holubčík Dominik (od r. 2008), PREDCHODCOVIA - farári: k r. 1332- Peter, k r. 1581- Rokoš Michal, k r. 1559 - 1561 -Gregor, 1637 - 1657 - misijný administrátor pre Tvrdošín a Trstenú Kvasnievski Ján, k r. 1673 - Mikinič, 4. 3. 1690 - 1692 - Podsklanský Stanislav Ján (alebo Imrich), 2. 4. 1692 - Rybársky Ján, 13. 6. 1705 - Colkovič Ján, 24. 2. 1713 - Brestiansky Juraj, 21. 8. 1731 - 14. 5. 1735 - Holický Ján, 14. 5. 1735 - máj 1738 - Kmoško Imrich Judáš Tadeáš, 5. 5. 1738 - Utoš Andrej, 13. 10. 1763 - 1788 - Banó Ondrej, 1789 - 1801 - Trstiansky Matúš, 1801 - 1802 - Výrostek Jozef, 1802 - 1807 - Kostka Štefan, 1807 - 1816 - Koroda Matej, 1816 - 1827 - Zboja Mikuláš, 1827 - 1829 - Machay Ján, 1829 - 1845 - opäť Výrostek Jozef, 1845 - 28. 8. 1847 (kedy zomrel) - Varzély Jozef, 1847 - 27. 5. 1874 (kedy zomrel) - Korcyll Rudolf, 1874 - Jursa Aquilinus, OFM, 1874 - 1902 - Pirončák Štefan, k r. 1907 - Zaják Štefan, k r. 1907 - Kovárik Lambert Ján, 1960 - Marek Michal, 1969 - 30. 11. 1974 - Korbel Peter, 1975 aj k r. 1978 - Maslančík Ján, 1985 - 1990 - Imrich Andrej, 1990 - 2006 - Tondra Michal, kapláni: 4. 9. 1728 - 21. 8. 1731 - Marikovský Juraj Joachim Michal, 28. 5. 1744 - 7. 5. 1749 - Jablonský Ignác, 24. 5. 1749 - 20. 6. 1752 - kumpán Ondrej, 10. 10. 1752 - Jablonský Ján, 16. 10. 1756 - 1762 - Nemešani Jozef, 30. 5. 1757 - 1758 - Horvát Anton, 16. 5. 1758 - 1759 - Árvay Jakub, 26. 9. 1762 - 28. 3. 1764 - Patis Martin, 1766 - 1768 - Gocník Ondrej, 28. 7. 1766 - 1768 - Medzihradský Daniel, 1768 - 19. 1. 1770 - Černík Ondrej, 16. 3. 1769 - 25. 4. 1774 - Lacko Ján František, k r. 1793 - Grotovsky Daniel, 1801 - Výrostek Jozef, 1846 - Lacko Mikuláš, k r. 1886 - Štefunka Protáz, OFM, k r. 1912 - Kovárik Lambert Ján, 1931 - Hadri Ján, 1935 - Kotík Július, 1940 - Sula Ondrej, 1943 - 1945 - Sedlák Bartolomej, 1949 - 1950 - Kajan Ján, 1951 - 1954 - Špes Maximilián, 1960 - Marek Michal, 1. 7. 1963 - 24. 9. 1963 - Zibrín František, 11. 11. 1965 - Zibrín František, 1964 - 1965 - Zajac Michal, 1965 - Porubec Ondrej, 1969 - Majzel Pavol, 1969 - 1970 - Mrovčák Jozef (súčasne aj v Námestove), 1970 - 1. 8. 1970 - Janáč Pavol, 1975 - 1977 - Kyseľ Metod Juraj, 1975 - 1977 - Filipek Andrej, 1977 - 1980 - Soldiga Jozef, Mgr., 1980 - 1985 - Kostelanský Alojz, 1985 - 1986 - Grich Jakub, 1986 - 1987 - Džubek Eugen, 1987 - 1990 - Piták Štefan, júl 1990 - september 1992 - Pitoniak Michal, Mgr., október 1992 - jún 1993 - Nemeš Ľubomír, júl 1993 - jún 1995 - Polančík Andrej, júl 1995 - jún 1997 - Hunčaga Michal, Mgr., júl 1997 - marec 1998 - Gálik Slavomír, apríl 1998 - apríl 1999 - Hamráček Peter, máj 1999 - jún 2000 - Gálik Slavomír, júl 2000 - jún 2001 - kaplán Spuchľák František, Mgr., júl 2001 - jún 2004 - Vojtašák Ľubomír, júl 2004 - jún 2007 - Katrenčík Marián, 1. 7. 2007 - 1. 7. 2008 - Tomaga Jozef, Mgr., ostatní: 1656 - 1671 - misionár Pongrác Martin, Do 23. 4. 1754 (kedy zomrel) Holický Ján, k 17. 7. 1780 - vo františkánskom kláštore - Matejovič Marián, OFM, Prostejovský Adolf, OFM, Ojazl Benedikt, OFM, do r. 1809 (kedy zomrel) - Červeň Nemetrius, predstavený konventu, 1812 - Adamy Saudentius, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, Zárecký Paschal, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, Bocko Jozef, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, 1813 - Javorský Matúš, OFM, profesor nižšieho gymázia, Oberto Anastáz, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, pred r. 1817 - študent Červeň Tomáš, 1826 - Udvardy Vincent, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, Vlachy, Remígius, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, 1833 - Andrejkovič Bernard, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, Santius Hrebíček, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, Schurnay Martin, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, 1839 - Andrejkovič Bernard, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, Sarta Donastus, OFM, profesor nižšieho gymnmázia, pred r. 1848 - Hattala Martin, štúdium, k r. 1874 - Novotný Jura, katechéta na gymnáziu, Novotný Juraj, OFM, učiteľ ľudovej školy, Janušek Viliam, OFM, učiteľ ľudovej školy, Marek Rafael, OFM, učiteľ ľudovej školy, Brunner Valentín, OFM, učiteľ ľudovej školy, Ritter František, OFM, učiteľ ľudovej školy, k r- 1874 - 1886 - Jursa Aquilinus, OFM, gvardián kláštora, k r. 1886 - Čermák Michal, OFM, vikár kláštora, učiteľ, Schwarcz Emil, OFM, učiteľ ľudovej školy, Lofaj Justin, OFM, učiteľ ľudovej školy, Psitek Bruno, OFM, učiteľ ľudovej školy, Knipfler Pavol, OFM, učiteľ ľudovej školy, cca 1895 - absolvent gymnázia Vojtaššák Ján, Kovárik Lambert Ján, k r. 1912 - vo františkánskom kláštore - Potoczky Ľudovít, OFM, predstavený vo františkánskom kláštore, rehoľní bratia: Loffay Justín, Lass Zefír Andrej, OFM, k r. 1912 - 26. 4. 1928 (kedy zomrel) Kovárik Lambert Ján, OFM, vo františkánskom kláštore, kaplán Trstená, do r. 1924 - štúdium na gymnáziu Trstená - Sliva František, k 16. 11. 1930 - P. Friderik, OFM, cca do r. 1932 - Ligoš Jozef, štúdium na gymnáziu, do 28. 3. 1933 (kedy zomrel) - Lass Zefír Andrej, OFM, do 23. 2. 1936 (kedy zomrel) - Potocký Ľudovít Ján, 1946 - 1950 - Macák Cyril, katechéta, 1969 aj k r. 1978 - výpomocný duchovný Macák Cyril, k r. 1989 aj k 22. 6. 2006 - Trstenský Viktor, Mons., pápežský prelát, knieža Jeho zosnulej Svätosti Jána Pavla II. a Jeho Svätosti Benedikta XVI., člen najvyššej trónnej asistencie,  tajomník a komorník Ich Svätostí, člena pápežskej Rady ostražitosti (Consilii et Vigilantia), člen pápežského Rádu meča a klobúka, dekan, na odpočinku, 1992 - magister postulantov Brázda Cyril Jaroslav, OFM, 1993 - 4. 8. 1995 magister novicov Baláž Ladislav Stanislav, OFM, k 18. 7. 1993 - na odpočinku vo františkánskom kláštore Macák Cyril, 1995 - výpomoc Prievalský Pavol, OFM, rehoľníci - misionári, v protireformácii: Kolbasovič Štefan, Rozdelovský Krištof, Tvardoša Blažej, Fabrícius Adam, Urbanovič Ján, Krajinský Benedikt, Salenský Kazimír, Mariassy Ján, Simonides Ján, SJ, Janikovič Juraj, SJ, Hargabus Ján, Jadlašovský Ján, Tranoscius Ján, RODÁCI: Trstenský Ondrej (prvé pôsobisko v r. 1713, zomrel 4. 10. 1747), Utoš Andrej (narodený v Zabiedove, ordinovaný 26. 5. 1725), Jablonský Ján (k r. 1752 kaplánom v Trstenej, pravdepodobne aj rodákom z Trstenej, Kaprányi Baltazár, Hamernik Matej (r. 1769), Andrejkovič Andrej (narodený v Trstenej, zomrel 8. 2. 1808 v Závade, k r. 1796 - kaplán Topoľčany), Hattala Martin (4. 11. 1821), Mamira Nikodém (v r. 1872 už administrátorom v Pucove), Furdek Štefan (okolo 2. 9. v r. 1855), Gašpar František (3. 12. 1861), Loffay Justín Anton, (15. 1. 1862), Jankola Ignác Jozef (1. 2. 1867), Štrbáň Ján (25. 6. 1878), Adamča Viktor (4. 9. 1880), Pányik Erazmus Štefan (5. 7. 1893), Pánik Gašpar (6. 1. 1885), Ballun Fulgentius Jozef (12. 10. 1890), Jankola Sylvester Jozef (15. 2. 1895) v Trstenej, Loffay Cyril Štefan (18. 8. 1895), Révay Bruno Štefan (24. 5. 1901 alebo 14. 6. 1901), Trstenský Alfonz František (13. 5. 1902), Štrbáň Paschalis Anton (1. 9. 1903), Sliva František (9. 9. 1903), Jankola Emil Ján (21. 12. 1903), Zboja Matúš (17. 2. 1904), Bednár Osvald Viktor (1. 12. 1904, príp. 19. 12. 1904 alebo 29. 12. 1904), Lepáček Celestín Alojz (narodený 11. 6. 1905, pochádzal z Trstenej), Dilong Rudolf Alfonz (1. 8. 1905), Kulla Jozef (narodený 22. 3. 1906 v Trstenej - v Polhore), Fitt Jozef (21. 10. 1906), Trstenský Viktor (28. 3. 1908), Lucký Metod Andrej (21. 11. 1919), Tješ Jozef (15. 1. 1925), Gašaj Viktor (18. 7. 1925), Oparty Anton (narodený 26. 10. 1950 v Trstenej, pochádza z Oravskej Lesnej), Pánik Marián (14. 7. 1953), Chmelár Alojz (narodený 29. 10. 1957 v Trstenej - Krivá na Orave), Tuka František (narodený 11. 12. 1958 v Trstenej - Nižná nad Oravou), Pekarčík Ľubomír (27. 5. 1960), Jurina Jozef (6. 10. 1961), Dzurek Jozef (28. 2. 1962), Perichta František (narodený 23. 9. 1964 v Trstenej - Nižná nad Oravou), Kadučák Pavol (23. 11. 1965), Spišiak Ondrej (1. 1. 1966 v Trstenej, pochádza z Chlebnice), Kuboš Ján (28. 2. 1966), Škrábek Dušan (narodený 19. 2. 1968 v Trstenej, pochádza z Hladovky), Satina Ľuboš (3. 4. 1968), Maslík Vladimír (21. 4. 1968), Garaj Ján (28. 4. 1968), Reguly František (narodený 6. 10. 1968 v Trstenej - Nižná nad Oravou), Kantár František (8. 12. 1969), Pekarčík Miloš (26. 5. 1972), Trstenský František (13. 3. 1973), Rožek Miroslav (9. 1. 1977), Bolibruch Vladimír (8. 9. 1977), Hurák Jozef (9. 6. 1982), HROBY KŇAZOV: Lass Zefír Andrej, OFM (28. 3. 1933), Potocký Ľudovít Ján (23. 2. 1936), Zányi Fridrich Valent (1. 8. 1936), Loffay Cyril Štefan (2. 2. 1940), Vavro Urban Ladislav (7. 6. 1946), Tješ Jozef (18. 7. 1990), Kulla Jozef (10. 9. 1991), Trstenský Viktor, Mons., pápežský prelát, knieža Jeho zosnulej Svätosti Jána Pavla II. a Jeho Svätosti Benedikta XVI., člen najvyššej trónnej asistencie,  tajomník a komorník Ich Svätostí, člena pápežskej Rady ostražitosti (Consilii et Vigilantia), člen pápežského Rádu meča a klobúka, dekan (7. 12. 2006), OBYVATEĽSTVO (roku 1801): 2 630 obyvateľov, z toho 2 625 rím. kat. 5 židov, spolu s filiálkami Brezovica, Zábiedovo 662, Hámričky: 4 009 obyvateľov, 3 995 rím. kat., 14 židov, Kostol sv. Juraja (1715), Františkánsky kostol, www.ofm.sk, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Cirkevná základná škola R. Dilonga, http://www.zsdilong.sk, Františkánsky kláštor, so školou (od 17. júla 1780), Nám. gen. M. R. Štefánika 28, 028 01 Trstená,tel.: 043/ 532 14 40, trstenaofm@crossmail.sk, http://www.frantiskani.sk/klastory_ts.php, Kongregáciá školských sestrier sv. Františka, Ulica J. Hertela 233/18, 028 01 Trstená, 043/539 2066, 0915/ 530 213, sestrytrstena@post.sk, http://www.rehola.sk/skolskesestryosf/komunity.html, Z DEJÍN FARNOSTI: Zatiaľ najstaršou zmienkou o farnosti je z r. 1332, matriky pokrstených a pochovaných sa vedú od roku 1763, 1787 - obec Zábidovo, dovtedy filiálka farnosti Tvrdošín, bola pričlenená k farnosti Trstená, matrika sobášených až od roku 1788 (uschované sú v bytčianskom zámku), k r. 2000 patrila k farnosti aj filiálka Brezovica, ktorá je k r. 2005 už samostatnou farnosťou, k r. 2000 bol dekanát Trstená súčasťou dekanátu Dolný Kubín, FILIÁLKY: Zábiedovo, Nové Ústie, ĎAĽŠIE INFO: Šmálik Š.: Oravská Čenstochová (rukopis), osobná knižnica kňaza J. Golvoňa - http://smalik.szm.sk - Literárne dielo - Oravská Čenstochová, Pútnické miesta (maďarsky) - http://www.bucsujaras.hu/arvanadasd/index.html, o farnosti - neoficiálna stránka - http://www.rkftrstena.weblahko.sk

 

Zábiedovo (Zábidovo - 1787), filiálka farnosti Trstená, dekanát Trstená, Spišská diecéza, RODÁCI: Utoš Ondrej (ordinovaný v r. 1725, zomrel 29. 9. 1762)Stas Ján (narodený 28. 6. 1872), viac: http://www.zabiedovo.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=26, OBYVATEĽSTVO (roku 1801): Zábiedovo 662,  657 rím.kat., 5 židov, Z HISTÓRIE: 1787 - obec Zábidovo, dovtedy filiálka farnosti Tvrdošín, bola pričlenená k farnosti Trstená

 

Zábidovo, viď: Zábiedovo

 

Trstená - Ústie nad Priehradou (Wste - 1549, Ustya, Vzthie - 1564, Usstya - 1786, Ústie - 1920, Ústie nad Oravou - 1927, Ústie nad Priehradou - od r. 1953, Nové Ústie, maď.: Usztye), k r. 2000 filiálka farnosti Trstená k r. 2000, dekanát Trstená, Spišská diecéza, http://www.farnosttrstena.sk/filialky/ustie-nad-priehradou, Oravské centrum mládeže, http://www.ocmustie.sk, Z HISTÓRIE: V r. 1787 bola zriadená samostatná farnosť Ústie, v r. 1953 vznikla obec Ústie nad Priehradou na území bývalých obcí Ústie nad Oravou, Osada, Oravské Hámre

 

Hámričky, k r. 1810 filiálkou farnosti Trstená 85 katolíkov, OBYVATEĽSTVO (roku 1801): 85 rím. kat.

 

Osada (Ossada - 1786, maď.: Oszada), obec, ktorá zanikla zaplavením Oravskej priehrady, na časti územia obce bola zriadená obec Ústie nad Priehradou

 

Oravské Hámre (Hamry - 1617, Oravské Hámre - 1948, maď.: Hamri), obec, ktorá zanikla zaplavením Oravskej priehrady, na časti územia obce bola zriadená obec Ústie nad Priehradou

 

Hamry, viď: Oravské Hámre

Hamri, viď: Oravské Hámre

 

Spracoval: Ing. Karol Nagy, vseobecneinformacie@yahoo.de

Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek